°C 12

Primaju se prijedlozi za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

10.06.2020.

Redakcija

Kao i svake godine, pokrenut je postupak prikupljanja prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“. Odluku o dodjeli Priznanja Općine Križ “14. rujan“ donosi Općinsko vijeće Općine Križ povodom obilježavanja Dana Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog načelnika Općine, a nakon razmotrenih prijedloga zaprimljenih na Javni poziv.

Ovo se priznanje odjeljuje u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim pravnim i fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, obrtima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ustanovama, vjerskim zajednicama te drugim osobama i subjektima za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ i društva u cjelini, a poglavito za uspjehe u unaprjeđenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi i unaprjeđenja i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Tekst javnog poziva nalazi se OVDJE, a svi pisani prijedlozi s obrazloženjima dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ (Općina Križ, Trg svetog Križa 5, 10314 Križ) zaključno s 14. kolovozom.