°C 1

I Općina Križ u sustavu e-Novorođenče

28.10.2020.

Maja Peranić

Općina Križ i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno kojem je Općina Križ uključena u sustav e-Novorođenče. Ovim Sporazumom Općina Križ omogućuje roditeljima podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta prilikom prijave rođenja djeteta u nadležnom Matičnom uredu ili prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče.

Prilikom prijave rođenja djeteta kod matičara, matičar će upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći povodom rođenja djeteta te da roditelji mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje tog prava. Ako roditelji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje naknade sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine, nakon podnošenja zahtjeva matični ured će putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti zahtjev Općini Križ na rješavanje.

Ova dodatna usluga sustava e-Građani uvelike će olakšati roditeljima te će, umjesto da skupljaju dokumentaciju i fizički je predaju u Općinu od sada, u samo nekoliko klikova moći predati i taj zahtjev. Roditelji neće više morati skupljati potrebnu dokumentaciju i osobno je predavati, nego će moći sve učiniti na jednom mjestu prilikom prijave djeteta. Kroz uslugu e-Novorođenče prijavljuju rođenje djeteta putem interneta iz udobnosti doma, uz elektroničku osobnu iskaznicu i čitač pametnih kartica. Roditelji automatski mogu zatražiti i jednokratnu novčanu naknadu od HZZO-a, kao i novčanu potporu svoje općine ili županije.