°C 12

Naučite kako održivo postupati s otpadom i ispravno ga odvajati

16.06.2020.

Redakcija

Grad Ivanić-Grad poziva sve zainteresirane građane na javnu tribinu „Nije svaki otpad smeće“ koja će se održati sutra, 17 lipnja 2020. godine, s početkom u 18 sati u prostoru male dvorane Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu. Na javnoj tribini govorit će se o metodama održivog postupanja s otpadom kroz odvojeno prikupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta i kompostiranje te s ciljem upoznavanja građana o novom sustavu prikupljanja otpada koji će se početi primjenjivati u ovoj godini.

Tribina je otvorena za sve građane, a nakon edukativno – informativne prezentacije o načinima postupanja s otpadom održat će se okrugli stol pri čemu će građani moći postavljati pitanja stručnom predstavniku i komunalnom redaru.

Javna tribina održava se u sklopu projekta „Nije svaki otpad smeće“ s ciljem pozitivne promjene u razini svijesti građana na projektnom području koja će se ogledati u porastu količina odvojeno prikupljenog otpada u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta. Ukupna vrijednost projekta, koji je sa 85% sredstava iz kohezijskog fonda sufinancirala Europska unija, iznosi 515.604,31 kunu.