°C 23

Održana elektronska sjednica Županijske skupštine

07.04.2020.

Redakcija

Jednoglasnom odlukom članovi Županijske skupštine Zagrebačke županije prihvatili su prijedlog Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – temeljni strateški dokument dugoročnog razvoja prometnog sustava kojim će se omogućiti veća prometna povezanost, mobilnost stanovništva i sigurnost u prometu na tom području.

Projekt izrade Master plana bio je podijeljen u dvije faze. Prva faza realizirana tijekom 2017. i 2018., obuhvaćala je detaljnu analizu postojećega stanja prometnoga sustava, dok su u drugoj fazi definirani ciljevi, a temeljem ciljeva i mjere na koji način doći do boljega prometnog sustava.

- Ovaj dokument temeljna je pretpostavka za uspostavu integriranog prijevoza putnika koji podrazumijeva jednu kartu za cijelo područje. Područje je to na kojem živi oko 1,25 milijuna stanovnika od kojih dobar dio za potrebe dnevnih migracija koristi osobne automobile čime se stvaraju velike gužve na pristupnim cestama prema Zagrebu. Naš cilj je uspostaviti javni prijevoz s usklađenim autobusnim i željezničkim linijama, s jedinstvenom putnom kartom - istaknuo je predsjednik Županijske skupštine Mato Čičak.

Inače, nositelj projekta izrade Master plana je trgovačko društvo Integrirani promet zagrebačkog područja kojem su za izradu dodijeljena maksimalna bespovratna europska sredstva u iznosu od 15,9 milijuna kuna putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, dok je njegova ukupna vrijednost 23,4 milijuna kuna.

S obzirom na epidemiološku situaciju vezanu uz pojavu koronavirusa i poštujući odluku Stožera civilne zaštite RH sjednica Županijske skupštine održana je elektronskim putem u ponedjeljak, 6. travnja 2020. godine, a članovi su glasovali putem elektroničke pošte.