°C 28

Grad Jastrebarsko pripremio paket od 20 mjera pomoći

02.04.2020.

Redakcija

Svjesni činjenice kako epidemija uzrokovana koronavirusom već sada negativno utječe na cjelokupno gospodarstvo, kako na nacionalnom, pa tako i na lokalnom nivou, Grad Jastrebarsko pripremio je mjere pomoći usmjerene jaskanskim obrtnicima i gospodarstvenicima čiji je glavni cilj očuvanje radnih mjesta i kontinuitet isplata plaća. Također, mjere pomoći usmjerene su i drugim sugrađanima, od onih najmlađih pa do najstarijih, odnosno jaskanskim obiteljima kako bi im se olakšalo u izvršavanju svakodnevnih potreba. Prijedlog Odluke o donošenju tih mjera Gradonačelnik će uputiti Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog, čija bi se sjednica trebala održati već idući tjedan.

 - Mogu odgovorno reći da nastavljamo sa svim velikim kapitalnim projektima i povlačenjem odobrenih EU sredstava, jer jako je važno da se investicije realiziraju budući na taj način dajemo potporu gospodarstvu, naročito u sektorima građevine i uslužnih djelatnosti. I na kraju, ne sumnjam da će Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog podržati ove izvanredne privremene mjere za pomoć gospodarstvu Grada Jastrebarskog i očuvanju radnih mjesta, ali i mjere za pomoć građanima Grada Jastrebarskog -  poručio je gradonačelnik Zvonimir Novosel.

Prema prijedlogu Odluke donosi se paket od 20 mjera:

 

 • vlasnici odnosno korisnici stambenog i garažnog prostora, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji imaju registrirano sjedište na području Grada Jastrebarskog, oslobađaju se 4 mjeseca plaćanja komunalne naknade
 • pravne i fizičke osobe s kojima Grad ima Ugovor o korištenju javnih površina, oslobađaju se od plaćanja naknade za iste kao i poreza na korištenje javnih površina i to u razdoblju od 1. travnja, pa sve do kraja 2020. godine
 • u istom razdoblju se i zakupoprimci oslobađaju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog, izuzev ugovora o zakupu poslovnih prostora koji služe za obavljanje financijskih djelatnosti
 • ugostitelji se oslobađaju plaćanja poreza na potrošnju do kraja ove godine
 • Vode Jastrebarsko d.o.o. oslobađaju plaćanja fiksnog dijela vodne usluge za poslovne subjekte koji su prestali sa radom temeljem Odluke Stožera Civilne zaštite RH, sa danom prestanka rada do isteka mjera
 • Fiksni dio vodne usluge neće plaćati i Osnovna škola „Ljubo Babić“, Srednja škola Jastrebarsko, Dječji vrtić Radost, sportske udruge i vjerske zajednice, počevši od 1. travnja do 30. lipnja 2020.
 • Dobrovoljna vatrogasna društva - članove Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog oslobađa od plaćanja fiksnog i varijabilnog dijela vodne usluge od 1. travnja do 30. lipnja 2020.
 • Ceste Jastrebarsko d.o.o. Obustavljaju naplatu zakupa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti prodaje robe široke potrošnje na Sajmištu u Jastrebarskom te obustavljaju naplatu parkiranja na javnim površinama na Strossmayerovom trgu u Jastrebarskom
 • roditelji-korisnici usluga Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, osloboditi će se plaćanja vrtića i to počevši od 16. ožujka 2020. godine za cijelo vrijeme dok vrtić ne radi
 • Za vrijeme obustave rada vrtića, a za jaskansku djecu koja pohađaju vrtić u drugim JLS-ima, Grad Jastrebarsko planira nastaviti sufinancirati cijenu vrtića djeci koja pohađaju navedeni program,
 • Djelatnosti dadilja s područja Jastrebarskog nastavlja se sufinancirati ta djelatnost u punom iznosu
 • Osnovna Škola „Ljubo Babić“ oslobodit će roditelje/skrbnike učenika od obveze plaćanja participacije za korištenje usluga u produženom boravku
 • Centar za kulturu osloboditi će korisnike programa od obveze plaćanja istih, za vrijeme obustave programa
 • Glazbena škola Jastrebarsko osloboditi će participacije polaznike predškolskog glazbenog obrazovanja i učenika osnovnog glazbenog obrazovanja, za vrijeme odvijanja nastave na daljinu, odnosno od 16. ožujka 2020.godine
 • umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Grada Jastrebarskog, a koji primaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kn, povodom Uskrsa isplatiti će se jednokratna novčana naknada
 • odgađa se donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za ovu godinu
 • obzirom na očekivane teškoće s likvidnošću Proračuna Grada Jastrebarskog obustavit će se od izvršavanja planirani rashodi po javnim pozivima udrugama i po programima potpora, sve do 30. rujna 2020.godine
 • U razdoblju do 30. lipnja 2020. godine, Grad Jastrebarsko, trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Jastrebarskog neće provoditi mjere prisilne naplate svojih potraživanja protiv pravnih i fizičkih osoba
 • obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama odgađa se dospijeće komunalnog doprinosa do kraja 2020. godine.
 • Sve te odluke i prijedloge o mjerama pomoći Gradonačelnik će ovaj tjedan uputiti Gradskom vijeću, koje bi sljedeći tjedan trebalo donijeti konačne Odluke.

 

Sve te odluke i prijedloge o mjerama pomoći Gradonačelnik će ovaj tjedan uputiti Gradskom vijeću, koje bi sljedeći tjedan trebalo donijeti konačne Odluke.