°C 30

Šaljite prijedloge: Za programe u kulturi Županija pripremila 3,2 milijuna kuna

10.04.2019.

Petar Brnada

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koje je Proračunom osigurano 3,2 milijuna kuna.

Kako su priopćili iz Županije, prijedlozi programa primaju se do 23. travnja 2019. godine, a sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, zatim za zaštitu kulturnih dobara, amaterizam u kulturi te za manifestacije u kulturi.

-Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine- poručili su iz Županije.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina; elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10 000 Zagreb s naznakom „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2019.“ te putem pošte, na način da popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom pošalju na gore navedenu adresu, najkasnije do 23. travnja 2019. godine.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci možete pronaći OVDJE, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009-417.

Foto: Zagrebačka županija