°C 23

Proračun Jaske za 2019. veći, ali bez povećanja za sport, kulturu, gospodarstvo...

29.11.2018.

Maja Peranić

Većinom glasova svih vijećnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog u utorak je izglasan gradski proračun za 2019. godinu. Iznosi 65 740 500 kuna i za 8,24% je veći u odnosu na ovogodišnji. S planom njegova korištenja za 2019. godinu složili su se svi vladajući vijećnici dok je oporba ostala suzdržana uz brojne primjedbe, kritike i komentare na punjenje i pražnjenje zajedničke gradske blagajne.

Ukupni prihodi i primici Grada iznose 60 milijuna kuna, dok preostalih 5 milijuna čine prihodi proračunskih korisnika tj. Dječjeg vrtića Radost, Centra za kulturu i Glazbene škole. Pročelnica za financije, Ivana Španić objasnila je kako su najznačajniji izvor gradskih prihoda prihodi od poreza koji u ukupnim prihodima za 2019. godinu sudjeluju s 47%, zatim prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima koji sudjeluju u ukupnim prihodima s 34% - to su, između ostalog, komunalna naknada i doprinos te prihodi proračunskih korisnika. Značajni su i prihodi od pomoći s udjelom od 9% te prihodi od imovine s udjelom od 5%.

Povećanje plaća za tete u vrtiću naredila država

Rashodovna strana izjednačena je s prihodovnom te iznosi također 65,7 milijuna kuna, a rasporedit će se najviše na materijalne rashode u što spada održavanje komunalne infrastrukture te materijal i energija kod proračunskih korisnika. Rashodi za zaposlene zauzimaju 27% ukupnih rashoda među kojima je i povećanje plaća za odgojitelje u vrtiću prema zakonskim odredbama. Nakon njih, 14% proračuna planira se utrošiti na nefinancijsku imovini odnosno dodatna ulaganja na cestama koja su potrebna zbog sanacije istih nakon izgradnje sustava odvodnje u naseljima na području grada.

Zeleno svjetlo ovakvoj preraspodjeli sredstava za iduću godinu dala je vladajuća većina, dok je oporba, kao i obično imala niz konstruktivnih kritika i primjedbi na proračun. Rasprava o njemu potrajala je gotovo puna dva sata, a za govornicom su se izmjenjivali vijećnici HDZ-a, MOST-a i gradonačelnik Novosel.

-Rast proračuna od 8,24% veseli, ali zašto usporedno s tim ne rastu i davanja za sport, kulturu, vatrogasce?- pitao je vijećnik HDZ-a Miljenko Pavlaković.

Upozorava kako sredstva namijenjena direktno za građane kroz sportske ili kulturne udruge ili se smanjuju ili su jednaka kao i u godini prije, godini manjeg proračuna, pa samim time ona ne bilježe nikakav rast, a trebali bi, sukladno rastu proračuna. Naglasio je da su te udruge na ponos grada, bilo da se mogu pohvaliti sjajnim sportskim uspjesima ili pak očuvanjem kulturne baštine i da oni zaslužuju dobiti više. Tu je i gospodarstvo, poljoprivreda i turizam za koje nema povećanja.

-Iz godine u godinu vidi se sporadičnost. Nemamo koncizan plan što želimo. Sredstva se uglavnom smanjuju za razvoj gospodarske zone. Sve to su osnovne zamjerke zašto smatram da se ovaj proračun ne može podržati. Jer nema tu vizije, nema tu razvoja i vraćanja građanima! Zato osobno takav proračun neću podržati – rekao je Pavlaković.

Za vatrogasce nedovoljno!

Vijećnik je također upozorio na smanjenje sredstava za vatrogasce koji će ove godine dobiti 90 000 kuna manje za operativu nego prošle godine. Iako je gradonačelnik Novosel kasnije objasnio da je ovo smanjenje specifično zbog toga što su sredstva za Vatrogasnu zajednicu prošle godine bila veća zbog pokrivanja njezina duga, vijećnici se i nadalje nisu složili da su ona dostatna.

-Za nabavu vatrogasne opreme vatrogasci su zatražili 2,5 milijuna kuna. Po ovome što sam iščitao iz proračuna , takvim tempom oni će je dobiti za 25 godina – kazao je vijećnik Roman Rodić (MOST) iznijevši i druge nejasnoće proračuna kao što je projekt "Ja recikliram" koji je 581 000 kuna, a bio je oko 200 000, za električne bicikle 500 000 kuna itd...

Vijećnik Andrej Krlin (HDZ) sredstva za vatrogasce također smatran nedostatnima, a uz to upozorio je na neka tehnička pitanja vezana za transparentnost proračuna.

-Priloženo nam je izvješće o provedenom savjetovanju gdje stoji da je proračun bio tjedan dana na savjetovanju s javnošću pa me zanima koji je razlog tako kratkom roku?-kazao je Krlin.

Pročelnica mu je odgovorila kako nije realno da proračun bude 30 dana na savjetovanju, jer se uvijek čekaju smjernice Ministarstva financija i kako je sve u skladu s uputama. No, Krlin je kazao kako je u tom slučaju bilo potrebno navesti razlog zbog kraćeg trajanja savjetovanja.

Dom u Svetoj Jani "na repu"

Jesu li se u novom proračunu našla sredstva za Društveni dom u Gorici Svetojanskoj zanimalo je vijećnika Nikolu Ivčeca (HDZ). Pitanje je čak morao postaviti dva puta nakon čega mu je gradonačelnik odgovorio:

-Cijenim vašu brigu, ali društveni dom u Gorici se počeo uređivati tek onda kad Vi niste bili na vlasti. Čemu sad to dižete iz pepela? Sve što je gore napravljeno zasluga je vijećnika Frkonje. A kaj sad i Vi hoćete pet minuta slave? Imamo sredstva za dom u Gorici, ne piše "Gorica" nego "za domove", ali nadam se da ćemo to napraviti. Pogledajte kako to izgleda danas a kako je izgledalo prije 15-20 godina! Kao da nismo ništa gore napravili?!-rekao je gradonačelnik.

Uzrujao je pomalo takav odgovor vijećnika Ivčeca koji je na to kazao gradonačelniku:

-Mi svi koji gore živimo dobro znamo što je učinjeno. Sve je učinjeno kroz zadnjih 30-ak godina. I niste sve Vi učinili stoga se nemojte kititi time. Najveća investicija je za vrijeme Klemenića učinjena. Jest, dobili smo parket, no što sad ne treba više ništa ulagati? Obećali ste da ćete javiti na natječaj, nije prošlo - uredu, ali jeste li predvidjeli sad da date 50 000 kuna za ovu godinu da se to uredi? Ali toga neće biti jer smo "na repu". Jer se novac koristi na druge domove koji su napravljeni i novi, a mi čekamo. I dugo čekamo. Čak smo htjeli napraviti akciju pa da vi samo materijal platiti, pa ste rekli ne da ćete doći zajedno u akciju, ali ništa -Ivčec.

Nesuglasice oko poreznih reformi

Kad je u pitanju punjenje proračuna oporbeni vijećnici su ipak zadovoljni. Naglasili su kako su za veću prihodovnu stranu zaslužne porezne reforme države koje su pohvalili.

-Proračun je išao u pozitivu, crne brojke s prijašnjih projekcija nisu se obistinile. Veseli činjenica da su prihodi iz poreza i prireza na dohodak rasli što je pokazatelj uspješnih reformi koje provodi država- kazao je vijećnik Krlin.

No gradonačelnik se s time nije složio te tvrdi kako ova država guši gradove:

-Sve vlade, a zadnje četiri osobito su kumovale tome da proračuni jedinica lokalne samouprave dožive niz promjena. Govoriti da je reforma donijela nešto gradu Jastrebarskom nije istina. Ja sam zabrinut. Opet se najavljuju reforme na teret lokalnih proračuna. Događa se decentralizacija obaveza, ali ne decentralizacija prihoda. Nemojte govoriti da smo prošli dobro, a nismo- rekao je Novosel, a kanije i dodao:

-Ova država guši gradove. Svatko realan će vam to reći, neovisno o političkoj boji gradonačelnika!-kazao je.

HDZ-ov Tomislav Preprotić spočitnuo mu je da tako nije govorio dok je SDP bio na vlasti.

-U doba Milanovićeve vlade naš je gradonačelnik bio pobornik tih reformi u cijeloj zemlji i zagovarao ih je. Znači samo nisu dobre reforme HDZ-ove vlade, a SDP-ove su bile savršene!?-rekao je Preprotić koji pak smatra da je potrebno više poraditi na drugačijem načinu punjenja proračuna putem komunalnih doprinosa i naknada.

-Vidimo da je prihod od poreza 50%, a sljedeća najveća stavka je komunalni doprinos i naknada 30%. Rekao bih da će proračun biti dobar kada će nam stavka od komunalnih naknada i doprinosa biti veća od prihoda poreza. Sjećamo se vremena kada smo kroz komunalni doprinos imali jednokratne uplate od 15-ak milijuna kuna za određene objekte u industrijskoj zoni. Kada ona bude 50% izgrađena naš će proračun biti puno veći i tu je najveća rezerva na kojoj bi trebalo poraditi- istaknuo je Preprotić.Nakon poduže rasprave gradonačelnik Novosel kazao je kako je proračun takav kakav je – realan, nije napuhan nekim projektima za koje još nema ugovora o financiranju, no da će se na tim projektima raditi. Također će se u njemu naći sredstva za raznorazne projekte na dobrobit grada. Istaknuo je da su kritike oporbe prisutne kao i svake godine, ali konkretnih prijedloga odnosno amandmana za poboljšanje nema.

Vijećnici Rodić i Krlin podsjetili su gradonačelnika na svoje prošlogodišnje amandmane koji nisu prihvaćeni, izuzev Rodićevog za likovne mape (od kojeg se kasnije odustalo jer su sredstva osigurana s drugih razina), a također istaknuli kako manje od tjedan dana od kad su dobili materijale nije bilo dovoljno za sastavljanje suvislog amandmana.

Prijedlog proračuna za 2019. godinu zajedno s njegovim projekcijama za 2010. i 2021. godinu prihvaćen je na posljetku većinom glasova svih vijećnika dok je oporba ostala suzdržana.