°C 22

U Jakovlju instalirana infrastruktura za WiFi4EU

08.05.2020.

Redakcija

Završeno je instaliranje pristupnih točaka i postavljenje opreme za javni bežični internet u sklopu projekta WiFi4EU na području Općine Jakovlje. Projektom WiFi4EU na području Općine Jakovlje postavljeno je ukupno 12 (dvanaest)  pristupnih točaka za spajanje na besplatnu WiFi mrežu čime se znatno podigla razina besplatnog pristupa internetu na našem području.

 Pristupne točke instalirane su na 3 (tri) lokacije na području naselja Jakovlje.Postavljeno je 6 (šest) unutarnjih  i 6 (šest) vanjskih pristupnih točaka na javnim prostorima. Postavljenih 12 pristupnih točaka za besplatnu WiFi mrežu omogućeno zahvaljujući uspješnoj prijavi Općine Jakovlje na inicijativu WiFi4EU čime nam je dodijeljen vaučer.

Krajem 2019. godine puštene su u rad i besplatne internetske pristupne točke (WIFI 4 SMART GREEN RING ) temeljem Ugovora o potpori za sufinanciranje razvoja mreže WIFI pristupnih točaka na području Zagrebačke županije i to  na 5 (pet) lokacija na javnim površinama na području naselja Igrišće i Kraljev Vrh.

Realizacijom navedenih projekta osiguran je besplatan pristup internetu za mještane Općine Jakovlje i posjetitelje preko pristupnih točaka na javnim površinama u sva tri naselja Općine Jakovlje.