°C 25

Samoborček-ZET-HŽ: Subvencioniran prijevoz za učenike i redovne studente s područja Svete Nedelje

28.08.2019.

Romana Šimek

Grad Sveta Nedelja i ove će godine subvencionirati prijevoz za sve učenike srednjih škola i redovne studente  s područja grada Svete Nedelje u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. Gradonačelnik Dario Zurovec, 23. kolovoza donio je Odluku o subvencioniranju prijevoza učenika svih razreda srednjih škola i redovitih studenta koji imaju prebivalište na području Grada Svete Nedelje u autobusnom, tramvajskom i željezničkom prijevozu na relaciji mjesta prebivališta – mjesta školovanja na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, te izvan nje.

SAMOBORČEK

Obavještavaju se učenici i studenti s prebivalištem na području Grada Svete Nedelje da za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza kod Samoborčeka, nije potrebna ovjera Grada Svete Nedelje. Sva prava na sufinanciranje javnog prijevoza za Samoborček ostvaruju se direktno u poslovnicama istih. Iznos subvencije učeničke mjesečne pokazne karte je 25% cijene, a preostalih 75% iznosa subvencionirano je od strane Vlade Republike Hrvatske. Ukoliko se ne koristi subvencija Vlade RH, Grad Sveta Nedelja subvencionirati će 50% cijene mjesečne pokazne karte, a preostalih 50% iznosa plaćati će učenici sami. Iznos subvencije za redovne studente s područja grada Svete Nedelje je 75% cijene mjesečne karte prema cijenama koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte.  Preostalih 25% iznosa plaćati će studenti sami.

ZET

Grad Sveta Nedelja subvencionirati će prijevoz ZET-om redovnim učenicima osnovnih škola na redovnim linijama javnog prijevoza putnika na području Zagrebačke županije i grada Zagreba u visini 75% mjesečne karte, a preostalih 25% će učenici plaćati sami.

Također će subvencionirati prijevoz  ZET-om redovnim učenicima svih razreda srednjih škola u šk. god. 2019./2020. koji imaju prebivalište na području grada Svete Nedelje na relaciji mjesto prebivališa – mjesto školovanja (učenicima koji polaze srednju školu na području grada Zagreba i Zagrebačke županije). Iznos subvencije je 50% cijene mjesečne karte, a preostalih 50% iznosa plaćati će učenici sami. Za učenike koji koriste subvenciju Vlade RH, Grad Sveta Nedelja sufinancirati će preostalih 25% cijene mjesečne karte. Grad Sveta Nedelja subvencionirati će prijevoz ZET-om redovnim studenatima u ak. god. 2019./2020.. Iznos subvencije je 75% cijene  mjesečne karte prema cijenama koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte. Preostalih 25% iznosa plaćati će studenti sami. Redovni studenti koji studiraju izvan grada Zagreba i Zagrebačke županije obvezni su od Grada Svete Nedelje ishoditi posebnu Odluku gradonačelnika. Iznos subvencije je do maksimalno 75% cijene mjesečne karte prema cijenama koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte.

Grad Sveta Nedelja subvencionirati će prijevoz redovitih učenika srednjih škola u šk. god. 2019./2020., a koji imaju prebivalište na području grada Svete Nedelje u željezničkom prijevozu na relaciji mjesto prebivališa (ŽP Podsused) – mjesto školovanja na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije i izvan područja Zagrebačke županije. Iznos subvencije je 50% cijene mjesečne karte, a preostalih 50% iznosa plaćati će učenici sami. Za učenike koji koriste subvenciju Vlade RH, Grad Sveta Nedelja sufinancirati će preostalih 25% cijene mjesečne karte.

Subvencionirati će se i prijevoz redovitih studenata koji imaju prebivalište na području grada Svete Nedelje u željezničkom prijevozu na relaciji mjesto prebivališa (ŽP Podsused) – mjesto školovanja na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i izvan područja Zagrebačke županije. Iznos subvencije je 75% cijene  mjesečne karte. Preostalih 25% iznosa plaćati će studenti sami. Za redovne studente koji studiraju izvan područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, sufinancirati će se prijevoz do maksimalno 75% cijene karte uz izdavanje posebne potvrde od strane Grada Svete Nedelje.

Kako bi se ostvarilo pravo na subvenciju javnog prijevoza za ZET i HŽ potrebno je doći u Grad Svetu Nedelju, Trg Ante Starčevića 5, porta/prizemlje, po Potvrdu za subvenciju.

Da bi navedena Potvrda bila izdana potrebno je donijeti odnosno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. UČENICI– donijeti ispunjen ZET-ov obrazac, ovjeren od strane škole
  2. STUDENTI – donijeti ispunjen ZET-ov obrazac, ovjeren od strane fakulteta i potvrdu o redovnom studiranju koju izdaje studentska referada

*Učenici koji koriste subvenciju Vlade RH –  donijeti potvrdu (obrazac se podiže/ovjerava u školi) o istome.