°C 22

Samobor: Jednoglasno odobrili buku Spačekima

12.07.2019.

Romana Šimek

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora održanoj 11. srpnja većinom glasova donesene su Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, kao i prateći dokumenti.

Pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Željko Radovanić, pojasnio je da je Grad Samobor ovim izmjenama i dopunama izvršio usklađivanje visine i strukture decentraliziranih funkcija s odlukom Vlade RH, uz preraspodjelu sredstava unutar postojećih projekata. Proračun za 2019. godinu sada iznosi i u prihodima i u rashodima nešto više od 264 milijuna kuna i za 25,5 milijuna kuna odnosno 10,69% je veći od prvotno planiranog.

Najveće su promjene, povećanje od 22,6 milijuna kuna, odnosno skoro 34%, u razdjelu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti. Tu se pak najveći dio, gotovo 16 milijuna kuna odnosi na prijenos i predaju na upravljanje Obilaznice Grada Samobora s Komunalca na Grad, dok će Grad projektnu dokumentaciju za izgradnju novog Autobusnog kolodvora, u vrijednosti 3,1 milijuna kuna, prenijeti na trgovačko društvo Komunalac. Osim toga, za 2,8 milijuna kuna povećana su sredstva za izvanredno održavanje cesta i ulica, a za 564.000 kuna povećana su sredstva za mjesnu samoupravu, također uglavnom za ceste i ulaganja na građevinskim objektima mjesnih odbora.

Za čak 5,7 milijuna kuna povećani su i planirani prihodi od poreza na dohodak obzirom na dosadašnje ostvarenje te sada iznose ukupno 122 milijuna kuna i najveći su prihod Grada.

Za 2 milijuna kuna povećan je i plan prihoda od prodaje zemljišta, zbog povećanog interesa za kupnju zemljišta, ali su zato za 4,5 milijuna kuna smanjeni planirani prihodi od prodaje poslovnih objekata, jer se odustalo od prodaje objekata u Starogradskoj 12 i u Gajevoj 48.

Klub HDZ-a nije podržao promjene u Proračunu, uz napomenu da su nerealne i da ne vide neke veće projekte. Također nisu podržali niti Odluku o raspodjeli rezultata Grada u 2018. godini te Odluku o izvršenju Proračuna za ovu godinu, koje su također donesene većinom glasova.

U skladu s promjenama u Proračunu, promijenjeni su i prateći dokumenti, od Programa održavanja komunalne infrastrukture, Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i programa građenja komunalne infrastrukture, Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada, Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma, Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, Programa javnih potreba u školstvu, Programa javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu i Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2019. godinu.

Većinom glasova donesena je i Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u 2019. godini.

Uz pohvale organizatorima 23. svjetskog susreta Spačeka, koji će se održati od 30. srpnja do 4. kolovoza u Samoboru, vijećnici su jednoglasno dozvolili Udruzi Hrvatski 2CV Citroen klub Samobor da se na mjestu održavanja te manifestacije (sjeveroistočno od Autobusnog kolodvora Samobor) može prekoračiti dopuštena razina buke u večernjim satima od 20 do 3 sata.

Radi usklađivanja s novim zakonskim propisima, vijećnici su jednoglasno podržali zaključke kojima se Komunalcu daje prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke njegovih komunalnih usluga na tržnici na malo, ukopa pokojnika, korištenja javnih parkirališta s naplatom i premještanja vozila.

Jednoglasno je odobreno HŽ-u Infrastruktura osnivanje prava građenja bez naknade u Drežniku, radi rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka dionice željezničke pruge Zagreb – Rijeka.

Vijećnici su također jednoglasno dali suglasnost gradonačelniku da potpiše ugovor o javnoj nabavi radova nadogradnje OŠ Samobor. Radove u vrijednosti 2,4 milijuna kuna će izvoditi tvrtka Tehno Štefanović d.o.o. iz Sesveta.

Jednoglasno su vijećnici predložili gradonačelniku da za člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice Samobor imenuje iz redova osnivača Danijela Cvetkovića iz Samobora, a knjižnica je iz svojih redova već izabrala Blaženku Mavrić Vadlja.

Na prijedlog Gradske organizacije Hrvatske seljačke stranke, vijećnici su većinom glasova razriješili Adolfa Paara članstva u Odboru za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, a umjesto njega imenovali Darka Lisca iz Galgova.

Točka koja je naknadno stavljena u dnevni red, Zaključak o odobravanju sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina, usvojena je jednoglasno. Radi se o prodaji dvije građevinske parcele u Rakovici (Gmajna) i dvije u Samoboru, ukupne vrijednosti nešto više od milijun kuna.

Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća za 12. rujna.

Aktualni sat

Na upit Lovre Mihelića (HDZ) o isplati dnevnica za rad na izborima za EU parlament, pročelnik za financije Željko Radovanić rekao je da je isplata započela ovaj tjedan. Lovro Mihelić iznio je i prijedloge građana Gradske četvrti Južno naselje, za koje je rekao da su u Gradu odbijeni, a odnose se na uređenje zelene površine uz pješačko–biciklističku stazu u Ulici grada Wirgesa, koja ne pruža kvalitetan prijelaz s privatne površine na javnu infrastrukturu. Mihelić je upitao mogu li se postaviti ogledala na rasvjetne stupove, koja bi omogućila veću preglednost i sigurnost za bicikliste i vozače i može li se biciklistička staza prebaciti na drugu stranu Ulice grada Wirgesa. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je da taj dopis nije stigao u Grad te dodao da će o tim mogućnostima odlučiti struka kada dobiju dopis gradske četvrti.

Matilda Labaš Purić (Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti) pitala je što se planira graditi na igralištu u Langovoj ulici i može li se na raskrižju kod Someka postaviti semafor ili uspornik prometa. Predložila je i da se na bolji način regulira promet u Kleščićevoj ulici, kako bi se spriječilo prometovanje automobilima i utjecalo na bicikliste da sporije voze. Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić rekao je da je Gradska četvrt Giznik – Anindol dala prijedlog da se društvena namjena tog prostora pretvori u mješovitu te da će prijedlog ići na javnu raspravu pa će se građani moći izjasniti što žele na tom prostoru. Željko Stanec podsjetio je da je Grad još prije nekoliko godina planirao da se postavi semafor na raskrižje Klokočevec – Ulica grada Wirgesa. U međuvremenu je ta prometnica došla u nadležnost Hrvatskih cesta, a oni nisu odobrili postavljanje semafora. Ipak je kod ugostiteljskog objekta Šumica postavljena zebra i svjetleća signalizacija te znak za pješački prijelaz. Zaključio je da će se dati prijedlog da se rješavanje ovog problema uvrsti u projekt rekonstrukcije "betonke" od malograničnog prijelaza do ulaza u Grad Samobor. Dodao je da je Klešćićeva ulica sljedeće godine predviđena za rekonstrukciju pa će tada biti rješavana i nova regulacija prometa.

Irena Franceković (nezavisna vijećnica pod platformom MOST-a) zahvalila je na pisanom odgovoru na upit kojim je tražila detaljan popis ulica koje će se rekonstruirati ove godine, no zatražila je dopunu odgovora, budući da nije dobila podatke u kojem će roku prometnice biti uređene.

Temeljem zamolbe mještana Male Rakovice, Irena Franceković zatražila je također pisano pojašnjenje o tome što se događa na prostoru Gmajne, jer je tamo započela višestambena, a ne gradnja obiteljskih kuća. Nju zanima tko su investitori, što je dozvoljeno GUP-om, za što su izdane građevinske dozvole i tko ih je potpisao. Irena Franceković predložila je i da se parkiranje u Samoboru, po uzoru na pojedine gradove u susjednoj Sloveniji koji su također u blizini granice, ne naplaćuje prva dva sata i vikendom, a radnim danima da se naplaćuje samo do 16 sati.

Damir Skok (BM 365) pohvalio je gradsku upravu za uređenje bazena na Vugrinščaku.

Vladimir Skendrović (HDZ) pitao je zašto za ovu sjednicu nije pripremljeno Izvješće o radu Samoborskog muzeja za 2018. godinu, koje je skinuto s dnevnog reda prijašnje sjednice zbog nekih prijavljenih nepravilnosti u radu. Pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove Valentina Horvat, koja je ispred Grada Samobora imenovana za utvrđivanje nepravilnosti u Muzeju, rekla je da je prije dva dana od unutarnje revizorice zaprimila prijave za određene nepravilnosti u Muzeju, koje će biti dostavljene nadležnim institucijama na postupak.

Vladimir Skendrović također je predložio i da se makne semafor kod Samoborske pivnice i suda, pa da se sada, kada nema nastave, u dogovoru s policijom, takva regulacija pusti u probni rad radi veće protočnosti prometa.

Svebor Labura (HDZ) tražio je da se promijeni komunalna odluka u dijelu koji dozvoljava da ugostiteljski objekt može s druge strane ceste imati terasu, kao kafić Noir, čiji konobari svakodnevno nebrojeno puta prelaze cestu pa se može dogoditi nesreća, prije ili kasnije. Zatražio je i da mu se dostavi točna kvadratura zakupa terasa na Trgu kralja Tomislava te da se provjeri pridržavaju li se lokali ugovora koje su potpisali za kvadraturu terasa. Labura smatra i da treba ujednačiti izgled suncobrana, stolova i stolica, jer ovako nagrđuju vizuru središnjeg trga. Zanimalo ga je i zašto Grad ne dozvoljava postavljanje stupića na potezu od župnog dvora do skretanja prema Muzeju Marton te uz gradsko groblje, gdje se redovito nepropisno parkiraju automobili. Pitao je i u kojoj je fazi dogovor Samobora i Zagreba za uređenje parkinga kod ZET-a. Željko Stanec rekao je da je taj dogovor ostao, za sada, samo na prijedlogu. Također je podsjetio da je korištenje terase na Trgu kralja Tomislava kafiću Noir odobreno još prije nekoliko godina, a je li to opasno, kaže on, dalo bi se razgovarati, jer tamo je pješački prijelaz i takvih slučajeva ima i u drugim gradovima. Stanec se složio da je nedopustivo da su suncobrani i namještaj terasa na središnjem trgu različiti te je obećao da će to biti uskoro riješeno. Također je pojasnio da komunalni redari redovito kontroliraju veličinu zakupljenih prostora te dodao da tijekom vikenda ugostitelji imaju pravo proširiti svoje terase za 20%, što je definirano ugovorom o zakupu.

Grad Samobor