°C 21

Projekti energetske obnove zgrada PP Jastrebarsko, Vrbovec i aerodromske policije Pleso u punom jeku

05.06.2020.

Redakcija

Ministarstvo unutarnjih poslova izvršilo je prijavu projekata energetska obnove zgrada na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. Projekti se provode sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekte sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Energetska obnova zgrade Policijske postaje Jastrebarsko

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 31. siječnja 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 3.789.935,30 kuna (s PDV-om). Dodijeljena bespovratna potpora iznosi 1.766.721,19 kuna (s PDV-om). Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje u zgradi Ministarstva unutarnjih poslova- Policijske postaje Jastrebarsko na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove. Projektom su obuhvaćena ulaganja koja doprinose uštedi minimalno 50% energije i poboljšanju energetskog razreda građevine, a obuhvaćaju:

 • zamjenu postojeće vanjske stolarije novom, energetski učinkovitijom stolarijom
 • izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova te toplinske izolacije zidova prema tlu
 • ugradnju termostatskih ventila na radijatorima
 • ugradnju štedne armature na trošilima vode
 • ugradnju sustava regulacije rasvjete i zamjena prespojnih naprava
 • izvedbu dvokrake rampe za invalide.

Energetskom obnovu zgrade Policijske postaje Jastrebarsko ostvariti će se sljedeći ciljevi:

 • smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u zgradi za 71,06%
 • smanjenje potrošnje energije za grijanje zgrade za 78,11%
 • smanjenje emisije CO2 za 74,28%.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.934.667,15 kn (s PDV-om).

Energetska obnova zgrade Policijske postaje Vrbovec

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 20. prosinca 2018. godine. Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje u zgradi Ministarstva unutarnjih poslova- Policijske postaje Vrbovec na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove. Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 4,305.455,20 kuna (s PDV-om). Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 4.102.827,95 kuna (s PDV-om). Dodijeljena bespovratna potpora iznosi 2.105.392,18 kuna (s PDV-om). Projektom su obuhvaćena ulaganja koja doprinose uštedi minimalno 50% energije i poboljšanju energetskog razreda građevine, a obuhvaćaju:

 • zamjenu vanjske stolarije sa stolarijom s boljim izolacijskim svojstvima, PVC ili ALU stolarijom s RAL ugradnjom
 • izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova oblaganjem mineralnom vunom
 • toplinsku izolaciju stropa prema ravnom krovu
 • obnovu postojećeg kotlovskog postrojenja i toplovodne mreže kondenzacijskim kotlom s novim kotlovskim razdjelnikom
 • ugradnju termostatskih ventila i hidrauličko balansiranje sustava centralnog grijanja
 • ugradnju odgovarajuće štedne rasvjete
 • izvedbu platforme za osobe smanjene pokretljivosti na ulazu u glavnu zgradu.

Energetskom obnovu zgrade Policijske postaje Vrbovec ostvariti će se sljedeći ciljevi:

 • smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u zgradi za 80,97%
 • smanjenje toplinske energije za grijanje zgrade za 78,81%
 • smanjenje emisije CO2 za 81,34%

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.780.976,69 kn (s PDV-om).

Energetska obnova zgrade Postaje aerodromske policije Pleso

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 31. siječnja 2019. godine. Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje u zgradi Ministarstva unutarnjih poslova- Postaje aerodromske policije Pleso na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove. Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 3.123.438,49 kuna (s PDV-om). Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 2.888.713,49 kuna (s PDV-om). Dodijeljena bespovratna potpora iznosi 1.492.609,51 kuna (s PDV-om).Projektom su obuhvaćena ulaganja koja doprinose uštedi minimalno 50% energije i poboljšanju energetskog razreda građevine, a obuhvaćaju:

 • izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova
 • izvedbu toplinske izolacije unutarnjih zidova prema negrijanom prostoru
 • izvedbu toplinske izolacije stropnih ploča
 • zamjenu vanjske stolarije sa PVC i ALU energetski efikasnijom stolarijom
 • zamjenu postojeće rasvjete novom visokoučinkovitom rasvjetom
 • ugradnju dizalice topline + solara za pripremu potrošne tople vode
 • novu hidrauličku mrežu i izmjenu opreme u toplinskoj podstanici.

Energetskom obnovu zgrade ostvariti će se sljedeći ciljevi:

 • smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u zgradi za 67,14%
 • smanjenje toplinske energije za grijanje zgrade za 69,80%;
 • smanjenje emisije CO2 za 69,80%

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.244.425,00 kn (s PDV-om).

Projektom energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost svih projekata energetske obnove iznosi 101.033.711,29 kuna od čega Ministarstvo unutarnjih poslova iz državnog proračuna mora osigurati 52.057.131,29 kn. U narednom razdoblju Ministarstvo unutarnjih poslova planira prijaviti još četiri projekta energetske obnove.

Galerija slika

Projekti energetske obnove zgrada PP Jastrebarsko, Vrbovec i aerodromske policije Pleso u punom jeku Projekti energetske obnove zgrada PP Jastrebarsko, Vrbovec i aerodromske policije Pleso u punom jeku Projekti energetske obnove zgrada PP Jastrebarsko, Vrbovec i aerodromske policije Pleso u punom jeku