°C 12

Pred goričkim vijećnicima odluka o rekordnom Proračunu, većem od 400 milijuna kuna

17.12.2018.

Redakcija

Kraj godine je pred vratima, a vrijeme je to kada valja donijeti i Proračun Grada za nadolazeću 2019. godinu. Jedna je to od točaka zbog koje će se na 11. sjednici u četvrtak, 20. prosinca, sastati Gradsko vijeće Grada Velike Gorice.

Pred vijećnicima će se naći dnevni red od čak 17 točaka, a sjednica počinje u Gradskoj vijećnici u 9 sati.

Nakon Aktualnog sata slijedi izvješće o radu gradonačelnika. prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu, a potom prijedlog proračuna za 2019. godinu u kojem će gradska vlast obrazložiti prijedloge javnih potreba u svim sektorima društva, od zdravstva do sporta.

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu iznosi rekordnih 408.256.200,00 kn što predstavlja povećanje za 53,3 mil kuna u odnosu na predložene II. Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu.

Na dnevnom redu bit će i prijedlog o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu VG Komunalac d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga, prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Grad Veliku Goricu za 2019. godinu i druge točke o kojem će vijeće raspravljati krajem ovog tjedna.


Svi materijali mogu se pronaći OVDJE. 

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu

A) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2018. godinu

B.) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2018. godinu

3. Prijedlog Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021.

a.) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2019. godinu

b.) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2019. godinu

c.) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2019. godinu

d.) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2019. godinu

e.) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2019. godinu

f.) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2019. godinu

g.) Prijedlog Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2019. godinu

h.) Prijedlog Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2019. godinu

i.) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu

j.) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu

5. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Velike Gorice za 2018. godinu i godišnji plan razvoja s financijskim učinkom za trogodišnje razdoblje

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2019. godinu

7. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

8. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

9. Prijedlog Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice

10. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu VG Komunalac d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga

11. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu VG Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće

12. Prijedlog Odluke o izradi odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I

13. Prijedlog Odluke o izradi odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II

14. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Velike Gorice radi pokretanja postupka izvlaštenja suvlasničkog dijela nekretnine u svrhu privođenja namjeni groblja Kušanec

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

16. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Grad Veliku Goricu za 2019. godinu

17. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj