°C 30

Organiziran besplatan odvoz glomaznog otpada u Svetoj Nedelji

07.06.2019.

Josipa Hodalj

U periodu od 17. do 21. lipnja bit će organiziran besplatan odvoz glomaznog otpada s područja grada Svete Nedelje. Navedeni period odvoza otpada organizirat će se i ovisno o danu odvoza komunalnog otpada te isključivo za korisnike koji prijave potrebu odvoza glomaznog otpada.

Potrebno je prijaviti se za odvoz otpada najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza na broj EKO-FLOR PLUS -a: 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr.

Prilikom prijave odvoza glomaznog otpada trebaju se navesti svi podaci o korisniku, odnosno korisnici trebaju navesti ime, prezime i adresu. Također, treba se prijaviti i sastav otpada (krevet, željezni dijelovi bicikla, madraci i drugo).

Na dan odvoza glomaznog otpada, otpad je potrebno odložiti unutar dvorišta, neposredno uz kolni ulaz kako bi djelatnici EKO-FLOR PLUS d.o.o imali prohodan ulaz u dvorište.

Poželjno je da korisnici budu kod kuće tijekom odvoza otpada.

- Ako imate otežan pristup dvorištu krupni (glomazni) otpad potrebno je dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. Molimo da takve okolnosti navedete prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada.- poručuju djelatnici tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o