°C -2

Općini Dubrava županija odobrila 70 tisuća bespovratnih sredstava

27.05.2020.

Redakcija

Zagrebačka županija odobrila je Općini Dubrava, bespovratna sredstva u iznosu od 70 tisuća kuna za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2020. godini za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora.

Naime, odobreni iznos namijenjen je za izradu glavnog projekta u svrhu rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Graberec - zgrade javne namjene.