°C 29

Nove mjere za građane i lokalno gospodarstvo Zeline

20.03.2020.

Redakcija

U svrhu pomoći gospodarstvu i građanima Grada Svetog Ivana Zeline u prevladavanju poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti izazvane koronavirusom COVID 19, Grad Sveti Ivan Zelina uvodi sljedeće mjere:

  • za vrijeme obustave redovitog rada vrtića zbog protuepidemijskih mjera u razdoblju od 18.03.2020. godine do obustave mjera Vlade RH i kriznog stožera za Covid-19, roditelji koji neće koristiti usluge vrtića (dežurstvo) oslobađaju se plaćanja programa predškolskog odgoja
  • u narednom razdoblju od 3 (tri) mjeseca neće se provoditi radnje prisilnih naplata potraživanja, osim u slučajevima prijetnje zastare potraživanja za prihode Proračuna (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i drugi prihodi)
  • odobrava se odgoda plaćanja 1. rate komunalne naknade za 2020. godinu (ne i naknade za uređenje vode) poduzetnicima-pravnim i fizičkim osobama koji obavljaju neku od gospodarskih djelatnosti koja dospijeva 31.03.2020. godine, na način da se pomiče rok dospijeća plaćanja za tri mjeseca
  • obveznici plaćanja zakupa poslovnih prostora i javnih površina temeljem izdanih računa od strane Grada Svetog Ivana Zeline (osim političkih stranaka), u cijelosti se oslobađaju obveze plaćanja zakupnine za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine