°C 22

Kome koliko: Za predsjedanje skupštinom 15 tisuća kuna, vijećnicima više od tri tisuće

26.06.2020.

Redakcija

Koje županije, gradovi i općine imaju najveće, a koje najmanje naknade za rad u gradskim i općinskim vijećima te županijskim skupštinama popisao je Viktor Šimunić, nezavisni gradski vijećnik Grada Oroslavja za Index.hr. Istraživanje uključuje 95 posto svih jedinica lokalne samouprave, a u posebnim tablicama vidljivo je koliko se po županijama, općinama i gradovima troši na vijećnike.

Među županijama uvjerljivo po visinama naknade prednjači Zagrebačka županija. Na mjesečnoj razini, bez obzira što su ove godine održane tek tri skupštine - od čega dvije putem e-pošte, vijećnici Skupštine Zagrebačke županije za rad u vijeću dobivaju 3.269,87 kuna, na drugom mjestu je Primorsko-goranska županija (2.808,80 kn), a na trećem Varaždinska županija (1.980 kuna).

Prema istraživanju Šimunića posebna su priča i naknade za predsjednike i zamjenike županijskih skupština. Tako ona predsjednika u Zagrebačkoj županiji iznosi 15.143,61 kn, što je najveće naknada nakon one u Gradu Zagrebu. No, aktualni predsjednik Mato Čičak, koji je na ovoj funkciji od studenoga 2019. godine, tu dužnost obavlja volonterski zbog obavljanja druge javne dužnosti, one načelnika općine Rugivica. Potom slijede naknade u Primorsko-goranskoj županiji s 9.865,80 kn te predsjednika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije s 8.200 kuna. Najmanju naknadu među predsjednicima županijskih skupština ima Zadarska županija.

Kad su u pitanju naknade zamjenika predsjednika Županijskih skupština u Zagrebačkoj županiji radi se o iznosu od 10.484,05 kn, što je ujedno i najviša naknada nakon one u Gradu Zagrebu, a za istu funkciju u Virovitičko-podravskoj županiji se izdvaja najmanje, tek 500 kuna. S obzirom na visoke naknade koje imaju, u Skupštini Zagrebačke županije ipak se dio vijećnika odazvao pozivu da se odreknu naknada za travanj, svibanj i lipanj kako bi se iste uplatile u Fond za pomoć gospodarstvenicima koji još trpe gubitke zbog epidemija korona virusa.

U Samoboru najveće naknade, u Jaski najmanje

Na razini Zagrebačke županije najveću naknadu za rad u gradskom vijeću ima predsjednik vijeća u Samoboru ( 8.950,50 kn mjesečno), nakon toga slijedi Sveti Ivan Zelina (6.900 kn) te predsjednik Vijeća u Velikoj Gorici ( 5.561,43 kn).

Dugo Selo, Zaprešić i Samobor prednjače po pitanju naknada zamjenika Gradskih vijeća, pa tako zamjenici u Dugom Selu imaju čak 2.900,00 kuna veću naknadu od zamjenika u Jastrebarskom i Zelini.U samo tri grada Zaprešiću, Jastrebarskom i Dugom Selu naknade gradskim vijećnicima isplaćuju se po održanoj sjednici, dok ostali naknadu primaju svakog mjeseca, neovisno o tome jesu li imali sjednicu ili ne. Zakonski, sjednice se moraju sazvati barem jednom u tri mjeseca. S 994,50 kn tu ponovno prednjače Samoboru, nakon čega slijedi Velika Gorica ( 939 kn) te Sveta Nedelja (700 kn), dok najmanju naknadu imaju vijećnici u Jastrebarskom (300 kn).

Kao rijetki primjer općina koje su ukinule naknade za rad u općinskom vijeću je i Općina Bedenica, dok u ovu analizu nije uključena Općina Rugvica koja nije dostavila tražene podatke.