°C 17

Dugo Selo: Radovi na sanaciji željezničkog pružnog prijelaza u Sajmišnoj ulici

19.11.2019.

Romana Šimek

Pružne građevine d.o.o. izvodit će radove u Dugom Selu na sanaciji željezničkog cestovnog prijelaza ŽCP “Sajmište” u razdoblju od 23. do 24. 11. 2019. godine (radovi saniranja ŽCP-a i strojno reguliranje pruge) te će tijekom tog razdoblja biti na snazi privremeno zatvaranje javnog prometa na nerazvrstanoj cesti NC Sajmišna ulica.

Za privremenu regulaciju cestovnog prometa prema elaboratu TD 35/2019 koristit će se sljedeće ulice: Sajmišna, Kolodvorska, M. Gupca, Trnošćica, Industrijska.

Isto tako planirano je 29. 11. 2019. asfaltiranje željezničko cestovnih prijelaza i ceste te će također tada biti na snazi privremena regulacija cestovnog prometa.