°C 25

Sveta Nedelja: Edukativna radionica 'Od grožđa do vina'

04.09.2019.

Romana Šimek

Udruga Svetonedeljski kobasari organizira edukativnu radionicu „Od grožđa do vina“ koja će se održati u petak, 6. rujna 2019. godine u ribičkoj kući ŠRD – a RAK Rakitje s početkom u 19,00 sati. 

Predavanje „Zlatna žutica vinove loze“, u svrhu sprječavanja i suzbijanja zlatne žutice u vinogradima, održat će Aleksandra Radić, dipl. ing agr., načelnica odjela Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u Ministarstvu poljoprivrede. 

Cijenjeni enolog i poznati ocjenjivač vina Goran Marmilić, dipl. ing agr. iz tvrtke Agro-lab održat će predavanje o berbi, postupcima kod transporta, preradi grožđa, postupcima i procesima taloženja, sumporenja, odvajanja mošta od taloga, dodavanju kvasca, vrenju mošta, filtriranju te njezi i čuvanju vina.