°C 14

Postavljena mjerna stanica za praćenje kvalitete zraka u Zaprešiću

30.04.2020.

Redakcija

Grad Zaprešić je pored pročistača vode postavio mjernu stanicu za indikativno praćenje kvalitete zraka hrvatskog proizvođača Smart Sense d.o.o. Rezultat je to komunikacije i dogovora sa stanarima Kolodvorske ulice koji su izrazili zabrinutost zbog povremenog širenja neugodnih mirisa u neposrednoj blizini uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a koji nastaju uslijed provedbe procesa kompostiranja.

'AirQ' mjerni sustavi neizostavan su segment praćenja zagađenja u gradovima diljem svijeta, a model instaliran u Zaprešiću mjeri te u realnom vremenu dostavlja podatke o parametrima specifičnim za ovu mikrolokaciju.

Elektrokemijskim senzorima mjere se razine amonijaka, sumporovodika, etil merkaptana, metil merkaptana i sumporovog dioksida, a stanica je dodatno opremljena senzorima za mjerenje temperature, atmosferskog tlaka i relativne vlažnosti, kao i modulima za praćenje smjera i brzine vjetra te količine padalina. Svaki od mjerenih parametara mjeri se nekoliko puta u minuti, što će Gradu omogućiti detaljan uvid u kvalitetu zraka na ovoj lokaciji i pravovremeno uočavanje eventualnih odstupanja od propisanih vrijednosti.

Vrijedi napomenuti i kako je u tijeku postupak javne nabave za radove na projektu odvodnje aglomeracije Zaprešić, u sklopu kojega je i izgradnja te puštanje u rad trećeg stupnja biološkog pročišćavanja otpadnih voda. Podizanjem stupnja pročišćavanja otpadnih voda, predviđeno je i kondicioniranje otpadnog mulja u zatvorenom prostoru, što će kao trajno rješenje dovesti do minimiziranja eventualnog širenja neugodnih mirisa nastalih unutar obradnog procesa.