°C 27

Objavljen natječaj za programe u kulturi za 2024. godinu: Prijaviti ih možete Zagrebačkoj županiji do 7. listopada

15.09.2023.

Redakcija

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu. Prijedlozi programa zaprimaju se do 7. listopada ove godine.

Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, nakladničku, audiovizualnu i muzejsku djelatnost, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i kulturno-umjetnički amaterizam, zaštitu, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom te transverzalna područja.

Inače, u ovoj godini Zagrebačka županija podržala je 214 različitih programa u kulturi u ukupnom iznosu od 403.543,00 eura.

Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Ovisno o prijaviteljima, broj mogućih prijava se razlikuje pa tako pučka otvorena učilišta i centri za kulturu mogu podnijeti do pet prijava, knjižnice, muzeji i galerije do četiri prijave, udruge do dvije prijave, a ostali prijavitelji jednu prijavu. Svaki projekt/program mora biti prijavljen na posebnoj prijavnici.

Tekst javnog poziva i upute za prijavitelje dostupni su ovdje, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009-417 i 01/6009-423.