°C 15

Održana 5. sjednica Skupštine Turističke zajednice Zagrebačke županije na kojoj je jednoglasno usvojen Program rada za 2023. godinu

22.12.2022.

Redakcija

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan održana je 5. sjednica Skupštine Turističke zajednice Zagrebačke županije na kojoj su članovi Skupštine jednoglasno usvojili Program rada Turističke zajednice Zagrebačke županije za 2023. godinu, a ujedno su  članovima Skupštine predstavljene mogućnosti zdravstvenog turizma na području Ivanić-Grada.

Uz prezentaciju programa, direktorica Ivana Alilović predstavila je provedene aktivnosti u 2022. godini. Članovi Skupštine Turističke zajednice Zagrebačke  županije izrazili su veliko zadovoljstvo radom direktorice Turističke zajednice Zagrebačke županije, projektima koji su provedeni kroz 2022. godinu s posebnim naglaskom na izvrsne turističke pokazatelje i prihode, osvrnuvši se posebno na prihode od turističke pristojbe i broj dolazaka turista u Zagrebačku županiju.

Jedan od većih uspjeha, direktorica Alilović izdvaja EU projekt KNOWING, financiranog u okviru programa Obzor Europa koji je potpisan i započeo s provedbom 1. lipnja ove godine.

- Prošla 2022. godina bila je puna izazova ali upornošću, radom  i znanjem pozicionirali smo se kao jedna od vodećih kontinentalnih županija u turizmu. Nastavit ćemo tako i dalje, u 2023. godini - dodala je direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije, Ivana Alilović.