°C 22

Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica

18.05.2020.

Redakcija

Na području Jastrebarskog, ukupno je dosad asfaltirano oko 15 kilometara prometnica u Prhoću, Izimju, Gornjem Desincu i donjoj Jaski, kao i dio županijske prometnice u naselju Gornja Reka. Radovi na odvodnji, u sklopu 170 milijuna kuna vrijednog EU projekta Naša voda, naša budućnost, završavaju uređenjem gradilišta te asfaltiranjem prometnica. 

I mještani Gornjeg Izimja i dijela Gornjeg Desinca dočekali su posljednju etapu ovog izuzetno važnog projekta, a to je sanacija i asfaltiranje prometnica. Nakon polaganja kanalizacijskih cijevi i svih popratnih radova na izvedbi nove vodnokomunalne infrastrukture, izvršena je sanacija rovova, nakon koje su uslijedili pripremni radovi za polaganje asfalta i u konačnici samo asfaltiranje.  Bitno je napomenuti kako se od saniranih prometnica gotovo 10 kilometara odnosi na nerazvrstane ceste čija se obnova sufinancirala dodatnim sredstvima osiguranim iz proračuna Grada Jastrebarskog. Na gradilištima u drugim naseljima koja su dio aglomeracije Jastrebarsko, poput donjeg Izimja, Domagovića, Donje i Gornje Reke, Novaka Petrovinskih i Volavja radovi se i dalje izvode po planu. Na nekima od njih fokus je na polaganju cijevi, ugradnji revizijskih okana i izvedbi kućnih priključaka, no na pojedinima su krenuli i prvi koraci ka sanaciji i asfaltiranju prometnica.

EU projekt Naša voda, naša budućnost, kojeg provode Vode i Grad Jastrebarsko građanima Jaske donosi:

 • 97% priključenost građana na kanalizacijsku mrežu nakon projekta
 • 4.000 novih korisnika kanalizacijske mreže
 • 43,5 km novoizgrađenih kanala i kolektora
 • 15 novoizgrađenih crpnih stanica sa 743 m tlačnih cjevovoda
 • 3 novoizgrađene vodospreme ukupnog kapaciteta od 510 m3
 • 2,7 km rekonstruiranih kanala
 • 2 nova retencijska bazena
 • 2 nova kišna preljeva
 • 1 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Aktualna gradilišta

 1. Kanalizacija G. Izimje Položeno je 2 km cijevi te je ugrađeno 47 revizijskih okana. Izvedena su 32 kućna priključka i u cijelosti je dovršeno asfaltiranje.
 2. Gradilište D. Izimje - Položeno je 1,3 km cijevi, ugrađeno je svih 38 revizijskih okana te je izvedeno 37 kućnih priključaka.
 3. Kanalizacija G. Reka - Položeno je 5,4 km cijevi, ugrađeno je 185 revizijskih okana te su izvedena 103 kućna priključka. Završen je i dio asfalterskih radova.
 4. Kanalizacija D. Reka - Položeno je 2 km cijevi te je ugrađeno 79 revizijskih okana i izvedeno 49 kućnih priključaka.
 5. Sanitarna kanalizacija naselja Prhoć - Položeno je 3,3 km cijevi, ugrađeno je 113 revizijskih okana i 2 crpne stanice te je izvedeno 79 kućnih priključaka. Izvršeno je i asfaltiranje prometnica.
 6. Sanitarna kanalizacija naselja Gornji Desinec - Položeno je 8,7km cijevi, ugrađeno je 278 revizijskih okana te su izvedena 152 kućna priključka. Pripremni radovi i sanacija rova su završeni, a dio prometnica već je i asfaltiran.
 7. Gradilište kolektora Domagović-UPOV - Ugrađene su sve 3 crpne stanice, a dosad je položeno i svih 1,5 km cijevi te su ugrađena i 42 revizijska okna.
 8. Sanitarna odvodnja Zdihovačka-Mačekova - Položene su sve cijevi u dužini od 1,5 km, ugrađeno je svih 34 revizijskih okana te je završena i izvedba kućnih priključaka.
 9. Gradilište Domagović - Položeno je svih 7,3 km cijevi. Ugrađeno je i 201 revizijsko okno te su izvedena 173 kućna priključka.
 10. Gradilište Novaki Petrovinski - Položeno je 4,2 km cijevi te je izvedeno 107 revizijskih okana i 91 kućni priključak.
 11. Gradilište odvodnje prema retencijskim bazenima - Položeno je 2,5 km cijevi, a izvedeno je 56 revizijskih okana. Izveden je i kolektor u profilu državne ceste D1 te je izvršen dio sanacije prometnice.
 12. Gradilište Volavje - Položeno je svih 3,5 km cijevi te su izvedena sva revizijska okna, njih 101

Danas započinju radovi i u Zagrebačkoj ulici u Jastrebarskom gdje će se kanalizacijske cijevi polagati u dužini od oko 135 metara, dio po kolniku, a dio po zelenoj površini usporedno s obližnjim potokom Reka. Očekuje se da će radovi na odvodnji trajati do sredine srpnja 2020. godine. Naime, radovi će se, desetak dana po početku, izvoditi po kolniku Zagrebačke ulice, pri čemu će taj dio ulice biti zatvoren za sav promet osim za interventna vozila i pješake. Nakon toga će se radovi izvoditi po zelenoj površini uz obližnji potok Reka pri čemu će promet ulicom biti slobodan. Na kraju radova planirana je i sanacija prometnice te će tada Zagrebačka ulica ponovno biti zatvorena za promet.

Galerija slika

Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica Radovi na jaskanskoj odvodnji vrijedni 170 milijuna kuna završavaju uređenjem gradilišta i asfaltiranjem prometnica