°C 28

400.000 kuna za 10 dana medicinske rehabilitacije braniteljima i udovicama

13.02.2020.

Romana Šimek

Održana je 11. sjednica Odbora za branitelje Zagrebačke županije na kojoj su članovi informirani kako je u Proračunu za 2020. godinu osigurano 1.165.000 kuna za braniteljsku populaciju.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ksenija Čuljak pozvala je zainteresirane udruge, koje do sada nisu, da se do 2. ožujka 2020. godine prijave na javni natječaj putem kojeg će se dodijeliti 550.000 kuna udrugama za prioritetne programe i projekte na području brige za branitelje i članove njihovih obitelji, a spomenuta sredstva povećana su o odnosu na prošlu godinu.

Cilj natječaja je jačanje kapaciteta udruga proizašlih iz Domovinskog rata na području Zagrebačke županije za pružanje zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga putem njihovih programa i projekata koje provode na području županije.

Zbog velikog interesa braniteljske populacije, Zagrebačka županija iz godine u godinu osigurava sredstva za veći broj branitelja koji mogu koristit uslugu bolničkog liječenja u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Naftalan“ u Ivanić-Gradu. Tako je u 2019. godini bila osigurana medicinska rehabilitacija u trajanju od 10 dana za 100 hrvatskih branitelja u iznosu od 333.500 kuna. U proračunu za 2020. godinu sredstva su povećana na 400.000 kuna, a bit će dostatna za desetodnevno liječenje 120 branitelja i udovica smrtno stradalih branitelja.

Članovi odbora već su započeli s pripremama oko organizacije Dana branitelja Zagrebačke županije, a predloženo je da se ovogodišnja proslava održi u Ivanić-Gradu.