°C 19

Ivanić-Grad: Mogućnost priključivanja na vodoopskrbnu mrežu bez plaćanja naknade

07.02.2020.

Romana Šimek

U tijeku je Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom području Ivanić-Gradu sklopu Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok" sufinanciranog iz Kohezijskog fonda EU„ Operativni program konkurentnost i kohezija 2014 - 2020".

Naručitelj radova je javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. U sklopu radova izvode se kućni priključci uključujući i vodomjerna okna sa svim pripadnim elementima.

-Ovim putem Vas obavještavamo da kao novi korisnici imate mogućnost dobivanja vodoopskrbnog priključka bez plaćanja novčane naknade.

Priključak je za nove korisnike besplatan i u potpunosti sufinanciran preko projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok" (istiuključujeizradu kućnog priključka na cjevovodima u granicama zahvata Projekta i to od vodovodne instalacije do vodomjernog okna uključivši i vodomjerna okna)-, priopćili su iz Grada Ivanić-Grada.

Po završetku svih radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata, svih ispitivanja i ishođenja uporabne dozvole steći će se uvjeti za korištenje usluge o čemu će svi biti pravovremeno obavijestiti temeljem Članka 55. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19).