°C 14

Klinča poduzetnicima i obrtnicima znatno povećala financijske potpore za početak poslovanja!

10.10.2019.

Petar Brnada

Na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Klinča Sela jučer se našla i točka Donošenja Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Općine Klinča Sela za 2019. godinu koja je donijela neke važne i za poduzetnike pogodne izmjene.

Kako je kazao načelnik Miljenko Vučković, sam program neznatno je izmijenjen u odnosu na prošli tako da ga nije detaljno obrazlagao, već je spomenuo izmjene koje su nastale, a najvećim se dijelom odnose na značajno povećanje potpora poduzetnicima.

-Jedna od važnih izmjena su da se pojedinom korisniku potpora ne može dodijeliti više nego jednom. Drugim riječima imamo tu četiri modela potpore tako da mislim da ne bi bilo korektno u odnosu na ostale da netko dobije dvije potpore, netko jedno, a netko nijednu, tako da je to jedna od značajnijih izmjena- istaknuo je načelnik Općine, Miljenko Vučković.

Nadalje, kada su u pitanju subvencije za početak poslovanja poduzetnika, prijedlog je da se dignu sa 15 na 20 tisuća kuna iz razloga, kako kaže načelnik Vučković, da daju snažnije poticaje svima onima koji imaju namjeru ući u poduzetničke vode.

-Isto tako subvencija za žene poduzetnice koja je do sada bila 10 tisuća kuna, prijedlog je da se ta sredstva dignu na 20 tisuća kuna, također iz razloga da potaknemo naše žene poduzetnice da krenu u poduzetničke vode, a mislim da im ta dosadašnja potpora od 10 tisuća kuna nije nešto značajna tako da je prijedlog da se podigne na 20 tisuća kuna- predložio je načelnik Vučković.

Kada je riječ o kapitalnoj pomoći za proizvodne djelatnosti, također je usvojen prijedlog da se dignu sa 10 tisuća na 20 tisuća kuna. – I ovaj potez je iz jednostavnog razloga da potaknemo proizvodne djelatnosti jer smo svjesni toga da se u Hrvatskoj većina poduzetnika bavi trgovinom i neproizvodnim djelatnostima, odnosno uslužnim djelatnostima, tako da želimo potaknuti naše poduzetnike da se bave proizvodnjom i iz tog razloga iznosim prijedlog da se potpora podigne na 20 tisuća kuna- kazao je načelnik Vučković dok su vijećnici pritom usvojili i prijedlog vijećnika Damira Rogine (SH) koji je tražio da se poduzetnici koji dođu tražiti subvencije prvo provjere kako bi se utvrdilo da iza sebe već nemaju propale firme koje su zatvorili sa dugom.

Komunalnom redaru veće ovlasti

Vijećnici su tijekom jučerašnje sjednice izglasali i Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Klinča Sela koje je obrazložio komunalni redar Zlatko Širanović.

Kako je kazao, što se tiče nove odluke o komunalnom redu Općine Klinča Sela, riječ je o obaveznom usklađivanju s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu prošle godine, a kojim je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti novu odluku o komunalnom redu u roku od godine dana.

Konkretno, najveća novina je ta što su proširene ovlasti komunalnog redara tako da je on sada ovlašten zatražiti i pregledati isprave na temelju kojeg može utvrditi identitet stranke, odnosno zakonskog zastupnika stranke kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora. Kao drugo, komunalni redar od sada može uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora.

Uz to, po novom Zakonu, komunalni redar može zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju te naposljetku i prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način, na primjer, fotografiranjem, snimanjem kamerom i slično, dodao je komunalni redar.