°C 14

Organizirano prikupljanje glomaznog otpada u Općini Križ

13.08.2019.

Romana Šimek

Ivakop podsjeća sve korisnike usluge odvoza otpada s područja Općine Križ koji su zainteresirani za odvoz glomaznog otpada da mogu do 23. kolovoza 2019. godine podnijeti prijavu za odvoz istog putem:

  • e-maila: ivakop@ivakop.hr
  • faksa na broj 2888-937
  • poštom na adresu sjedišta Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
  • osobno ili popuniti Zahtjev putem web aplikacije na stranici www.ivakop.hr

Prilikom prijave obavezno je navesti broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu kako bi mogli dogovoriti točan termin odvoza glomaznog otpada.

Stanarima stambenih zgrada koji prijave odvoz glomaznog otpada odlaganje će biti omogućeno putem spremnika postavljenih na najbližu lokaciju prigodnu za prilaz vozilom, a uz prethodnu obavijest o datumu postave.

Moli se da se s glomaznim otpadom ne odlažete:

građevinski otpad, salonitne ploče, komunalni i sitni otpad, tekući otpad, opasni otpad, otpad iz gospodarske djelatnosti, gume, elektroničke i električne aparate i uređaje.

Popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju glomaznim otpadom možete pronaći u Naputku o glomaznom otpadu (NN 79/2015) na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_79_1534.html

-Molimo sve korisnike da dobro pročitaju dopis koji su dobili na kućne adrese, s popisom predmeta koji pripadaju glomaznom otpadu. Sve ono što ne pripada glomaznom otpadu neće biti odvezeno- poručuju iz Općine.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati na telefon: 01/ 2888 938 i na e-mail : ivakop@ivakop.hr.