°C 31

Zaprešički policajci školama predstavili program "Zajedno možemo"

08.03.2019.

Vana Pocrnjić

U sklopu preventivnog programa 'Zajedno više možemo', Policijska postaja Zaprešić, u suradnji s Vijećem za prevenciju Grada Zaprešića, u zaprešićkim osnovnim školama tijekom ožujka provodi implementaciju komponente pod nazivom 'Mogu ako hoću-1'.

MAH-1 namijenjen je učenicima četvrtih razreda, a uključuje interaktivno predavanje o zaštitnoj ulozi policije, opasnostima društveno neprihvatljivog ponašanja i samozaštitnom ponašanju u rizičnim situacijama.

Organiziran je posjet učenika policijskoj postaji kako bi mogli obići službene prostorije, razgledati policijsku opremu, upoznati se s radom policije i prihvatiti policajce kao prijatelje pomagače.

Vijeće za prevenciju Grada Zaprešića osiguralo je tiskanje brošure 'Moj podsjetnik' koja je podijeljena učenicima, a koja sadrži predavanja i koja će ih podsjećati na druženje s policijom.

(Foto: Grad Zaprešić)