°C 23

Vrbovečki vijećnici vraćaju se u svoje klupe

25.01.2019.

Petar Brnada

Vrbovečko Gradsko vijeće u četvrtak će u Vijećnici održati svoju 17. sjednicu na kojoj će se naći 13 točaka dnevnog reda.

Raspravu će otvoriti izvješćem Mandatnog povjerenstva o podnesenoj ostavci na vijećnički mandat i početku mandata novog vijećnika te polaganje Svečane prisege, a koje je predložilo Mandatno povjerenstvo dok je izvjestitelj predsjednik povjerenstva, Stjepan Fotović.

Vijećnici će raspravljati i o donošenju odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici na području Grada Vrbovca, ali i o donošenju Programa potpora za nove investicije u Gradu Vrbovcu za razdoblje 2019.-2021.

Uz to će se pred Gradskim vijećem naći i Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području grada za razdoblje 2019.-2020. te Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca.

Šesta točka dnevnog reda donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut: a) I. Osnovne škole Vrbovec- pročišćeni tekst, b) II. Osnovne škole Vrbovec- pročišćeni tekst, c) I. osnovne škole Vrbovec i d) II. Osnovne škole Vrbovec, a sedma Donošenje zaključka o usvajanju a) analize o stanju sustava Civilne zaštite na području Grada Vrbovca za 2018. godinu te b) smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području grada za 2019. godinu.

Osim toga, Vijeće će raspravljati i o Donošenju Zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica i zamjenika/zamjenika Savjeta mladih Grada Vrbovca, te o donošenju Odluke o a) razrješenju predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte i b) izboru predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte.

Također, donosit će se Odluka i o a) razrješenju člana Odbora za financije te b) izboru člana Odbora za financije dok će se na 11. točki dnevnog reda naći donošenje Odluke o a) razrješenju predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja, b) razrješenju člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja, c) imenovanju predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja te d) imenovanje člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja.

Na 12. točki naći će se Donošenje Rješenja o a) razrješenju člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova te b) imenovanje člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, dok će se na posljednjoj točki dnevnog reda naći prijedlozi i mišljenja.

Sjednica Gradskog vijeća održat će se u četvrtak, 31. siječnja, s početkom u 18 sati.