°C 16

Jastrebarsko: Rekonstrukcija željezničkog kolodvora i stajališta kreće 2019.!

26.04.2018.

Redakcija

Projektom HŽ Infrastrukture „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“ vrijednim 300 milijuna kuna obuhvaćena je rekonstrukcija željezničkih stanica i kolodvora na području Jastrebarskog.

Riječ je o projektu kojeg su na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog predstavili voditelji projekta HŽ Infrastrukture, Dražen Vinšćak, zamjenik voditelja projekta Neven Popovački, glavni projektant Stjepan Kralj te predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Damir Šoštarić. Kako su najavili, radovi bi trebali početi već iduće godine.

Projekt će obuhvatiti kompletnu rekonstrukciju kolosijeka i dogradnju drugog kolosijeka uz postojeći na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac u duljini od oko 45 kilometara, a time i rekonstrukciju kolodvora i stajališta Desinec, Jastrebarsko i Domagović, uređenje željezničko cestovnih prijelaza i drugih objekata na pruzi, izgradnju pothodnika i nadvožnjaka, zaštitnih zidova od buke, kao i uređenje pristupnih puteva i novih cestovnih spojeva.

U Jastrebarskom se planira rekonstrukcija postojećih kolosijeka i kolodvorske zgrade, izgradnja zidova zaštite od buke, bočnih perona u duljini oko 160 metara s nadstrešnicama, pothodnika ispod kolosijeka između perona sa stubištima i dizalima na peronima, izgradnja 2 parkirališta s ukupno 78 parkirnih mjesta te hortikulturno uređenje.

Na postojećem željezničko-cestovnom prijelazu Cvetković planira se izgraditi pješačko - biciklistički pothodnik, dok će se na oko 300 metara niže od postojećeg, a u smjeru Karlovca, izgraditi novi nadvožnjak u sklopu kojeg će se rekonstruirati i urediti nove prilazne ceste kojima će naselje Cvetković i ulica Nikole Tesle spojiti sa Cvetkovačkom ulicom i novim rotorom na Državnoj cesti D1.

Nadalje, u Desincu se planira dogradnja drugog kolosijeka sa sjeverne strane postojećeg, izgradnja bočnih perona s nadstrešnicom, pothodnika sa stepenicama i dizalom, 5 novih parkirnih mjesta sa sjeverne strane te rekonstrukcija postojećeg željezničko cestovnog prijelaza. Sve to izvest će se i u Domagoviću, dodatno uz izgradnju parkirališta s 27 parkirnih mjesta.

Također, u Domagoviću će se postojeći željezničko cestovni prijelaz zatvoriti i izmjestiti, a u sklopu čega će se izgraditi nova svodna ceste i nadvožnjak.

Ovaj EU projekt, realizira se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., te će sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova biti sufinanciran u iznosu od čak 85% prihvatljivih sredstava, dok će ostatak sufinancirati HŽ Infrastruktura.