°C 21

OŠ Eugena Kumičića dobila komposter visoke tehnologije

17.04.2018.

Maja Ivčić

Svoj status eko škole ovaj tjedan obnavlja Osnovna škola Eugena Kumičića iz Velike Gorice, a tim je povodom, u svrhu još veće ekološke osviještenosti, nabavljen komposter koji će poslužiti za preradu biootpada i ostalog kuhinjskog otpada koji nastane u školskoj kuhinji.

Ostaci hrane koji nakon obroka u školskoj blagovaoni ostanu, od sada će se kompostirati u novom komposteru koji je školi jutros dostavila tvrtka Interseroh d.o.o. Osim što je riječ o ekološkom prerađivanju biološkog otpada, ovdje se radi o novoj i posebnoj tehnologiji koja omogućuje kompostiranje u roku od 24 sata.

-Komposter radi na novoj tehnologiji koja se u sebi sadrži mikroorganizme koji su patentirani i zaštićeni i kao takav ima proces prerade od 24 sata. Radi na struju i u roku od 24 sata jednostavno mikroorganizmi to obrade. U njega se može stavljati otpad kategorije 3 dakle mesne prerađevine, osim bio otpada na koji smo navikli. Tako da je idealan za kuhinje, ugostitelje i slično-objasnila je Katarina Jerbić iz tvrtke Interseroh.

Komposter koji će koristiti škola kapaciteta je 2 tone godišnje što znači da će se u njemu moći preraditi 5 kilograma biološkog otpada na dan. Njegova specifičnost je i proces higijenizacije kako bi nedozreli kompost koji izlazi iz kompostera bio siguran i u potpunosti u skladu s EU legislativom.

Ovakav komposter koristi se na još dvije lokacije u Hrvatskoj, kod velikih poslovnih korisnika u Dubrovniku i Vodicama, a OŠ Eugena Kumičića prva je škola koja ga je dobila na korištenje.

-Komposter nam je odlična stvar. Smanjit ćemo jedan velik dio otpada koji se radi u kuhinji, usput ćemo učiti i učenike o samom kompostiranju, kako se zatvara taj krug, kako možemo vratiti u zemlju hranjive tvari za naše biljke-kazala je Maja Đurđić, voditeljica eko skupine Osnovne škole te programa eko škole.

Naime, u sklopu eko programa koji škola provodi unutar same nastave odvijaju se različite aktivnosti vezane za eko teme, eko skupine se brinu o cvijeću, iza škole se uređuje začinski vrt, školarci brinu o okolišu škole sakupljanjem i razvrstavanjem otpada.

-Ove godine obnavljamo status eko škole tj. idemo u brončani status. Održavamo ovaj tjedan jako puno aktivnosti, radionica, svega vezanog za čišćenje okoliša- dodala je Đurđić.

Ovim aktivnostima svakako će doprinijeti i nabavka novog kompostera.