°C 11

U Jaski nova turistička signalizacija

24.11.2017.

majai

U organizaciji Turističke zajednice grada Jastrebarskog nadopunjena je postojeća te postavljena nova signalizacija na području Jastrebarskog.

Postojeća turistička signalizacija nadopunjena je novom koja usmjeruje turiste prema 11 smještajnih objekata na širem području grada.

Također, postavljena je turistička signalizacija za novoizgrađeni hotel Princess u Jastrebarskom.

Postavljanjem nove te nadopunom postojeće signalizacije želi se pridonijeti lakšem snalaženju turista, ali i lokalnog stanovništva u Jastrebarskom, boljem informiranju i povećanju broja noćenja te dolazaka na označene turističke lokalitete.

(izvor: TZGJ)