°C 9

Radna zima u Samoboru

22.12.2017.

majai

U tijeku je izvođenje radova na klizištima u Braslovju, gdje se betoniraju reviziona okna i izrađuju drnaže, zatim na klizištu u Rakovom Potoku gdje se u Marovićima radovi privode samom kraju, te u Breganskom Selu gdje se asfaltira pasica u zoni klizišta.

Kreću i radovi u sklopu izvanrednog održavanja prometnice u Savršćaku, gdje su u tijeku završne pripreme za asfaltiranje nosivog sloja.

Nakon nedavno završene prve faze, kreće i druga faza sanacije postojeće oborinske odvodnje u sklopu pješačke staze u Velikoj Rakovici.

(Grad Samobor)