°C 12

Planirate projekte? Za izradu dokumentacije Županija pripremila dva milijuna kuna

02.04.2019.

Petar Brnada

Troškove izrade projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa EU i ostalih izvora Zagrebačka županija u 2019. godini sufinancirat će s dva milijuna kuna, pa je skladu s time raspisan javni poziv koji je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. rujna ove godine.

Kako su priopćili iz Županije, prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog javnog poziva su gradovi i općine s područja županije te pravne osobe kojima je osnivač Zagrebačka županija i/ili grad i/ili općina na području Županije.

-Izrada projektne dokumentacije neophodan je preduvjet za prijavu razvojnih i kapitalnih projekata na EU natječaje, a visina iznosa sufinanciranja utvrđivat će se sukladno indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Svaki prijavitelj može prijaviti najviše 4 dokumenta za sufinanciranje, a maksimalan iznos potpore po jednom prijavitelju iznosi 280 tisuća kuna- rekli su iz Županije.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, potrebne izjave i prijavni obrasci dostupni su OVDJE. Više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009-475.

Prijava na natječaj vrši se elektronski, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata.

Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga i ovjeriti te poslati u roku od 7 dana od dana ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom s naznakom „Prijava na javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2019. godini“ na vanjskom dijelu omotnice, na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb.