°C 18

Otvoreni radovi vrijedni 52 milijuna kuna na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina

17.02.2020.

Romana Šimek

Danas, 17. veljače 2020., svečano su otvoreni radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina. Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže dio je EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“. Radovi su vrijedni 51.966.052,55 kn (bez PDV-a), a uključuju rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 5,4 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 61,4 km i pripadnih objekata, te izgradnju 1452 kućna priključka.

Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Tomislav Masten istaknuo je kako je projekt pripreman godinama, a danas se konačno otvaraju radovi na posljednjoj dionici koja će zaokružiti sustav. „U roku od tri godine na području Svetog Ivana Zeline ćemo imati u potpunosti dovršenu vodoopskrbnu mrežu i rekonstruirane najkritičnije dijelove ovog kraja te ćemo sadašnju pokrivenost sa 85% dignuti na 98%. Ovim ćemo projektom i provođenjem mjera smanjiti gubitke koji su trenutno na 36% i svesti ih na hrvatski i europski prosjek od 20%, te u budućnosti i spustiti ispod toga.“, izjavio je Masten. 

Gradonačelnik grada Sveti Ivan Zelina Hrvoje Košćec rekao je kako je ovo velik korak za grad i njegove stanovnike. „Načelnici i gradonačelnici ovog područja prvi su se u Hrvatskoj udružili i osnovali vlastitu tvrtku kako bi se javili na natječaj i ostvarili ovaj projekt.“ Najavio je i skoro pokretanje novog projekta odvodnje na području grada Svetog Ivana Zelina. 

Predsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije Mato Čičak izjavio je kako je udruživanjem napravljen iskorak i ključna stvar za vodno gospodarstvo koja u konačnici daje odlične rezultate. „Iz mjeseca u mjesec otvaramo radove na istočnom dijelu Zagrebačke županije. Zahvaljujem se svima koji su bili uključeni u ovaj veliki projekt, te se nadam da će radovi završiti u roku na zadovoljstvo budućih korisnika.“

Generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković napomenuo je na području Zagrebačke županije dodijeljeno tri milijarde kuna vrijednih projekata iz područja vodoopskrbe, od čega 1,850 mlrd kn pokriveno iz europskih fondova. „Ovo vodoopskrbno područje imati će po završetku ukupno 1.400 km županijske vodoopskrbne mreže koja će biti velika korist za ljude koji ovdje žive. Više od 1.500 kućanstava na ovom području dobiti će vodni priključak, a još oko 4.000 ljudi biti će spojeno na vodoopskrbnu mrežu. Raduje me i skoro otvaranje radova na novom vodocrpilištu Kosnica koje će osigurati 450 litara vode u sekundi i dugoročno opskrbljivati stanovnike pitkom vodom u budućnosti.“

Pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo i zaštitu mora pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Elizabeta Kos otvorila je radove riječima: „Ovo je projekt koji se može podičiti sinergijom gradonačelnika i načelnika koji su zajedničkim radom ušli u ovaj projekt. On je jedan od 54 projekta vodoopskrbe na području Republike Hrvatske koji su ukupno vrijedni 22,8 mrld kuna. Od ovog projekta na području Svetog Ivana Zeline, ali i ukupnog Regionalnog projekta Zagreb-Istok, očekujemo priključenost svog stanovništva na javni vodoopskrbni sustav i da svi imaju zdravstveno ispravnu pitku vodu.“ Navela je kako će se s početnih 63% priključenosti, završetkom projekta ona podići na 90%, što je više od prosjeka cijele Hrvatske koji iznosi 86%.

Projektom „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ obrađuje se problematika vodoopskrbe funkcionalne cjeline istočnog dijela Zagrebačke županije koja obuhvaća gradove Dugo Selo, Vrbovec, Ivanić-Grad i Sv. Ivan Zelina te općine Brckovljani, Rugvica, Gradec, Rakovec, Preseka, Dubrava, Farkaševac, Kloštar Ivanić, Križ i Bedenica. 

Ukupna investicijska vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 707.108.262,00 kuna bez PDV-a, od čega se iz Kohezijskog fonda financira iznos od 483.953.845 kuna, dok će VIOZŽ sudjelovati s iznosom od 44.630.883 kuna. Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske bit će izdvojeno 89.261.767 kuna, a u projektu sudjeluju i Hrvatske vode, i to s iznosom od 89.261.767 kuna. 

Projektom će se ostvariti izgradnja dobavnih magistralnih cjevovoda, nove vodoopskrbne mreže i vodocrpilišta Kosnica, rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže, povećanje povezanosti i smanjenje gubitaka te povećanje pouzdanosti u učinkovitost sustava javne vodoopskrbe.  Prosječni gubici u kompletnom sustavu smanjit će se s 29,2 % na 18.6%, a ujedno će se povećati priključenost, i to s postojećih 62,95% na 90,75%. Realizacijom ovog projekta formirat će se jedinstveni vodoopskrbni sustav udruživanjem postojećih podsustava, što znači međusobno povezivanje svih sustava u jedinstveni Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok. 

Navedenim ulaganjima te ulaganjima u opremu za mjerenje i kontrolu u sustavu javne vodoopskrbe povećat će se učinkovitost javnog isporučitelja vodnih usluga u financijskom i tehničko-tehnološkom smislu.