°C 9

Osam gradova i 15 općina dobiva žurnu pomoć zbog elementarnih nepogoda

02.01.2018.

majai

Sukladno Odluci o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini, donesenoj na sjednici Vlade RH 28. prosinca, odobrena su novčana sredstva za osam gradova i 15 općina s područja Zagrebačke županije te za Županijsku upravu za ceste.

Ukupna pomoć za Zagrebačku županiju iznosi 3.974.893 kuna.U prošloj godini šteta na području Zagrebačke županije u 2017. godini po svim elementarnim nepogodama poput mraza, tuče, olujnog i orkanskog vjetrovi, suše iznosi 95.982.675,86 kuna. Pomoć se daje u postotku od potvrđene štete na obrtnim sredstvima u poljoprivredi u postotku od 5,4 potvrđene štete, za stambeno građevinske objekte fizičkih osoba u postotku od 21 od potvrđene štete te za komunalnu i cestovnu infrastrukturu u postotku od 21 od potvrđene štete.

Na području Zagrebačke županije pomoć su ostvarili proizvođači i fizičke osobe iz gradova i općina vidljivih u tablici, a gradonačelnici i načelnici su dužni odmah po prijemu sredstava pomoći, isplatiti ih krajnjim korisnicima. Sredstva pomoći za štete na županijskim cestama doznačit će se Zagrebačkoj županiji koja će novčanu pomoć proslijediti Županijskoj upravi za ceste.

(Zagrebačka županija)