°C 11

Među novim ročnicima prisegnula i Ana Lenard

30.10.2017.

majai

U Požegi je 28. listopada, u Središtu za temeljnu obuku Zapovjedništva za obuku i doktrinu "Fran Krsto Frankopan", svečano prisegnuo 20. naraštaj ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Među 308 ročnika koji su položili prisegu bila je i samoborska sportska zvijezda, karatistica Ana Lenard.

Prisegu je položilo 308 ročnika, a od toga 53 ročnice, koji su svoj osmotjedni ciklus osposobljavanja počeli 13. listopada 2017. Među ročnicima koji su položili svečanu prisegu je i vrhunska sportašica Ana Lenard, hrvatska reprezentativka u karateu, priopćeno je iz Ministarstva obrane RH.

Nakon polaganja svečane prisege, Ana Lenard je izjavila kako se nada da će vrhunskim sportom kojim se bavi i postignutim sportskim rezultatima koji su utvrđeni kao kriteriji za kategorizaciju sportaša u Hrvatskoj i kriteriji sporta koji se razvija u Ministarstvu obrane, potpisati ugovor s MORH-om o ugovornoj pričuvi i tako pridonijeti razvoju MORH-a i OS RH.

Model službe vrhunskih sportaša u pričuvnom sastavu OS RH razvijen je sukladno Sporazumu o suradnji, unapređenju i razvoju športa u Republici Hrvatskoj, potpisanom 27. veljače 2015., između Ministarstva obrane RH i Hrvatskog olimpijskog odbora.

Služba u ugovornoj pričuvi vrhunskih sportaša regulirana je Pravilnikom o ugovornoj pričuvi.

Status vrhunskog sportaša sportaš ostvaruje u skladu s Registrom kategoriziranih sportaša Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), a prijedlog vrhunskih sportaša s kojima MORH sklapa ugovor izrađuje HOO prema kriteriju sportske kvalitete (kategorizacija sportaša u RH) i kriteriju sporta koji se razvija u MORH-u prema CISM sistematizaciji sportova, navode iz MORH-a.(Grad Samobor)