°C 8

Jaska: Povećali broj upravnih odjela Gradske uprave

07.06.2018.

Maja Ivčić

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog jednoglasno su donesene gotovo sve točke Dnevnog reda, a među njima se našla i Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog. Prema novoj Odluci, koju je pojasnila pročelnica Maja Gornik, Gradskoj upravi slijedi preustroj Upravnih odjela tako da će umjesto dosadašnja dva, u Gradu djelovati četiri Upravna odjela.

Iako je tek prije nekoliko godina broj Upravnih odjela u Gradu smanjen na dva i to na UO za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije, te drugi – UO za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, to se nije pokazalo kao dobro rješenje, pa će se ipak osnovati dva nova odjela u koja će se prerasporediti poslovi.

- S ciljem kvalitetnijeg obavljanja poslova, vršenja nadzora od strane gradonačelnika, ali i činjenice preopterećenosti određenog odjela pokazalo se da je potrebno izvršiti preustroj. Tako se ovom novom odlukom predlaže ustrojiti četiri upravna odjela – rekla je pročelnica Gornik.

S radom će nastaviti UO za opće poslove lokalnu, mjesnu samoupravu dok će za financije postojati poseban odjel. Drugi odjel razdijelit će se na UO za imovinsko pravne odnose, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša te na novi Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Pročelnici dvaju upravnih odjela koji tu dužnost obnašaju od 2014. godine to će nastaviti i dalje, dok će se za dva nova upravna odjela raspisati javni natječaj, do kada će ih voditi vršitelji dužnosti pročelnika. Također, u ovoj odluci je predviđena i mogućnost osnivanja odsjeka i pododsjeka ovih upravnih tijela.

Vijećnik HDZ-a, Andrej Krlin pitao je pročelnicu na koji će način ova odluka utjecati na ukupnu sumu plaća zaposlenika gradske uprave.

Pročelnica Gornik naglasila je kako je napravljena kalkulacija plaća što će iznositi 40 000 kuna na godišnjoj razini. Na temelju ove odluke donesen je i pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, pa se sljedeća odluka koju su vijećnici izglasali odnosila na to. Usklađeni su i koeficijenti za radna mjesta spremačice i dostavljača utvrđene svotom minimalne bruto plaće.

Novosti i za javna priznanja

Na sjednici je donesena i nova Odluka o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog koja, kako su naglasili iz Gradske uprave, donosi značajniji pomak. Budući da su se priznanja i nagrade dodjeljivali po staroj odluci iz 2000. godine u kojoj postoje određeni nedostaci, pred vijećnicima se našao Prijedlog nove odluke o javnim priznanjima.

Tako su vijećnici jučer jednoglasno donijeli da su javna priznanja: Nagrada Grada, Nagrada za životno djelo i Nagrada Počasni građanin, a Plaketa Grada više se neće dodjeljivati. Također nova odluka sadrži i odredbu da se javna priznanja ne dodjeljuju javnim dužnosnicima za vrijeme trajanja njihova mandata te direktorima gradskih tvrtki za djelo s područja njihova djelokruga na kojem obnašaju funkciju. Određeno je i da nema ograničenja od 10 javnih priznanja koje se mogu dodijeliti kao što je to do sad bilo, a nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama koje su završile svoj radni vijek, a iznimno fizičkim osobama koje u tijeku svog radnog vijeka ostvare doprinos gradu.

Novosti su uvedene i u djelovanje Savjeta mladih koji će sada umjesto 9 imati 7 članova, a donesen je i zaključak o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za njihov izbor.

Lidl i Kaufland gradit će nova skladišta

Donesene su Odluke o izmjenama i dopunama prostornog i urbanističkog plana Grada Jastrebarskog što se najviše odnosilo na tri značajnija zahvata u gospodarskoj zoni. Ondje su tvrtke Lidl i Kaufland zatražile proširenje građevinskog područja prema autocesti. Naime, kako je objasnio voditelj Odsjeka za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Marijan Meštrić, Lidl želi izgraditi skladišni prostor od 20 000 metara kvadratnih, dok bi Kaufland izgradio dva skladišna prostora od 10 000 kvadrata.

Također, stigao je i zahtjev tvrtke Aqua campus d.o.o. koja bi gradila dva skladišna prostora ukupne površine od 40 000 metara kvadratnih. Riječ je o novim investicijama u gradu od kojih će Grad imati koristi, naglasio je g.Meštrić.

Vijeće je prihvatilo Zaključak odluke o darovanju nekretnine. Riječ je o prostoru između Glazbene škole i Vojarne gdje bi se trebalo graditi parkiralište za posjetitelje dvorca i Perivoja Erdödy. Povjerenstvo za raspolaganju nekretninama RH ove godine odobrilo zahtjev Grada za darovanje nekretnine u iznosu od 1 070 000 kuna.

Usvojeni su i Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Jastrebarsko, Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog te o Odluka o iznosu participacije roditelja za učenike Glazbene škole Jastrebarsko koja je naknadno uvrštena u Dnevni red.