°C 9

Gorički vijećnici zasjedaju

14.07.2017.

ivana

Za tjedan dana ponovno zasjeda Gradsko vijeće Grada Velike Gorice koje će se sastati na svojoj drugoj sjednici u novom sazivu.

Sjednica je zakazana 19. srpnja s početkom u 10 sati. Među 23 točke dnevnog reda koji je predložen većinom su izvješća o radu javnih ustanova, od vrtića i kulturnih ustanova do Javne vatrogasne postrojbe i Ustanove za upravljanjem športsko-rekreativnim centrom.

Među najzanimljivijim točkama zasigurno će biti Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2016. g te izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture.

Svi dokumenti za 2. sjednicu Gradskog vijeća mogu se naći OVDJE.

PREDLOŽENI DNEVNI RED

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2016. g

2. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2016. Godinu

3. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2016. Godinu

4. Izvješće o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za 2016. godinu

5. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2015/2016. i Financijsko izvješće za 2016. godinu

6. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Lojtrica“ za pedagošku godinu 2015/2016. i Financijsko izvješće za 2016. godinu

7. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ za pedagošku godinu 2015/2016. i Financijsko izvješće za 2016. godinu

8. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Žirek“ za pedagošku godinu 2015/2016. i Financijsko izvješće za 2016. godinu

9. Izvješće o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu

10. Izvješće o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu

11. Izvješće o radu Muzeja Turopolja za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu

12. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu

13. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu

14. Izvješće o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu

15. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu

16. A) Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Veliku Goricu

B) Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Velike Gorice za 2017. Godinu

17. Prijedlog Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Velike Gorice

18. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Velike Gorice radi pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta u svrhu izgradnje ulice planske oznake S-2, prema Urbanističkom planu uređenja Vukovinsko polje te osiguranje druge odgovarajuće nekretnine

19. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2017. godinu

21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje trgovačkom društvu VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Velika Gorica

22. Prijedlog Zaključka o sklapanju Aneksa 2 Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama glede suradnje na projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, za područje Grada Velike Gorice, te Općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica od 27. svibnja 2015. godine

23. Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda